КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

Перше  засідання

РІШЕННЯ 

від 02 березня  2017 року  №  478

 

Про внесення змін в рішення Козівської

селищної ради від 31 січня 2017 року № 477

 

  Відповідно до Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства  ставок  місцевих податків та зборів, забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету, врахувавши звернення Козівського районного спортивно-технічного клубу ТСО України від 17.02.2017 р. № 5 про зменшення ставки податку на земельну ділянку по вул. Промислова, 3, яка перебуває в постійному користуванні, керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 25, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Козівська селищна рада

 

                                               В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести  зміни в рішення Козівської селищної ради від 31.01.2017 р. № 477 «Про внесення змін в рішення Козівської селищної ради від 21 квітня 2016 року № 136 «Про встановлення ставок місцевих податків на 2017 рік», а саме :

    1.1. Пункт 3 доповнити підпунктом 3.6.3 :

« 3.6.3. за інші земельні ділянки, які знаходяться у власності або користуванні – 1 відсоток від нормативної грошової оцінки» ;

    1.2. В підпункті 3.7.1. число «3» замінити на «1».

2. Дане рішення набирає чинності з 01 квітня 2017 року.

3. Виконавчому комітету Козівської селищної ради оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті Козівської селищної ради та направити Козівському відділенню Бучацької ОДПІ. 

 

                Козівський

          селищний  голова                                                    Адамів Я.Б. 

 

  

КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Тернопільська область 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Перше  засідання 

РІШЕННЯ 

 

від 31 січня  2017 року  №  477 

 

Про внесення змін в рішення Козівської 

селищної ради від 21 квітня 2016 року  № 136 

«Про встановлення ставок місцевих податків 

на 2017 рік» 

 

  Відповідно до Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства  ставок  місцевих податків та зборів, забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету, керуючись ст. 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Козівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:  

Внести  зміни в рішення Козівської селищної ради від 21.04.2016 р. № 136 «Про встановлення ставок місцевих податків на 2017 рік», а саме – викласти пункти 1,2,3,4 в новій редакції : 

«1. Встановити на території смт Козова податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.  

1.2. Пільги із сплати податку. 

1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 

1.2.2. Не є об’єктом оподаткування об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, згідно підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. 

1.3. Ставка податку. 

1.3.1. Ставка податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі 0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року),за 1 квадратний метр бази оподаткування.

1.3.2. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості -  господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

1.3.3. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

1.3.4. Ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року),за 1 квадратний метр бази оподаткування.

1.3.5. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.6. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.7. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Встановити на території смт Козова транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території смт Козова податок на землю.

3.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

3.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території смт Козова, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

3.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішеннями селищної ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.5. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливостей застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.6. Ставка податку для фізичних осіб за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

3.6.1. за земельні ділянки, зайняті житловим фондом та індивідуальними гаражами -  0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

3.6.2. за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

3.7. Ставка податку для юридичних осіб за земельні ділянки в межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

3.7.1. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні підприємств, установ та організацій(крім державної та комунальної власності) – 3 відсотки від нормативної грошової оцінки ;

3.7.2. за земельні ділянки державної та комунальної власності  - 2 відсотки від нормативної грошової оцінки; 

3.7.3. за земельні ділянки комерційного призначення – 3 відсотки від нормативної грошової оцінки;

3.7.4. за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, водного фонду, лісогосподарського призначення – 2 відсотки від нормативної грошової оцінки;

3.7.5. за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, що відносяться до :

- земель промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, водного фонду (крім водного плеса), лісогосподарського призначення - 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- земель під водним фондом (водним плесом) -2 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; 

- землі садівничих товариств загального користування -2 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

3.8. Ставка податку за землі сільськогосподарського призначення, незалежно від їх місцезнаходження та форми власності встановлюється у розмірі :

3.8.1. рілля, сіножаті, пасовища – 0,8 відсотка від нормативної грошової оцінки;

3.8.2. багаторічні насадження - 0,8 відсотка від нормативної грошової оцінки. 

3.9. Ставка податку за землі залізничного транспорту, незалежно від їх місцезнаходження  встановлюється у розмірі 1,75 відсотка від нормативної грошової оцінки.

3.10. Звільнити від сплати земельного податку, що сплачується на території Козівської селищної ради до селищного бюджету органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів,  комунальні підприємства, які здійснюють надання житлово-комунальних послуг населенню, учасників АТО та членів їх сімей.

3.11. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

3.12. Базовий податковий (звітній) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

3.13. Обчислення плати за землю здійснюється відповідно до Порядку, визначеному  ст. 286 Податкового кодексу України.

3.14. Строки сплати плати за землю – строки відповідно до ст. 287 Податкового кодексу України.

3.15. Індексація нормативної грошової оцінки землі проводиться відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України.

4. Встановити єдиний податок на території смт Козова

4.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць :

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.2. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків: 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу відповідно. 

4.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 4.1.- 4.3. встановлюється відповідно до  ст. 293 Податкового кодексу України.

4.5. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України».

5. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

6. Це рішення застосовується з дати набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII .

7. Визнати такими, що втратили чинність рішення Козівської селищної ради від 23 червня 2016 року  № 196 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 21.04.2016 р. № 136 «Про встановлення ставок місцевих податків на 2017 рік» та від 23 грудня 2016 року  № 436 «Про зміну ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

8. Виконавчому комітету Козівської селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення Козівському відділенню Бучацької ОДПІ та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Козівської селищної ради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту Козівської селищної ради.

  

                Козівський 

          селищний  голова                                                  Адамів Я.Б. 

 


 

Дорогі Козівчани та гості містечка!

 Щиросердечно вітаю Вас

з величним християнським святом – Різдвом Христовим !

         

    У Різдвяну ніч серце солодко завмирає в очікуванні дива ... здається що пройде ще зовсім небагато часу і все зміниться на краще, в життя прийде довгоочікуване щастя і збудуться усі мрії... Так нехай всі очікування і сподівання в цю чарівну ніч стануть дійсністю! Нехай будинок відвідає добро і благополуччя, а ваше серце – щастя.

          Бажаю вам міцного здоров’я і сімейного затишку. Нехай різдвяна зоря принесе у кожну домівку щастя і достаток, мир і тепло.
Божої вам благодаті, веселих і щасливих свят!

Христос рождається!

 Славім його!

 

 З повагою,

                         Козівський

                    селищний голова                                           Адамів Я.Б. 

 Картинки по запросу вітання з новим роком фото

 

Дорогі Козівчани та гості містечка!

Щиросердечно вітаю Вас

з Новим 2017 роком !

 

Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Хай надія і віра в себе і свої сили надихає на здійснення найзаповітніших ваших мрій.
Нехай збудеться все задумане, а 2017 рік стане таким, яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один одному любові та віри в себе і в процвітання нашої країни. Подаруємо найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу наших близьких, аби в новому році щасливих людей стало більше.
Бажаю всім вам, аби новий рік приніс мир, спокій, справедливість та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні.
Успіхів вам, щастя і благополуччя!
З Новим роком!

                         З повагою,

                         Козівський

                    селищний голова                                           Адамів Я.Б.

 

 


 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

    Виконком  Козівської селищної  ради повідомляє про те, що складування будівельних матеріалів, сміття, зберігання автомобілів, тракторів, сільськогосподарської техніки та ін. на дорогах, тротуарах селища та в інших місцях загального користування є порушенням Правил благоустрою смт Козова.

 

          Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення  таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20-ти до 80-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян-суб’єктів  підприємницької діяльності – від 50-ти до 100 НМДГ (850 – 1700 грн.).

 

         Детальніше з Правилами благоустрою можна ознайомитися  на сайті Козівської селищної ради: rada.ko.te.ua . 

Виконавчий комітет

селищної ради

 


 

Шановні жителі селища, дорогі ветерани, борці проти нацизму, учасники українського визвольного руху, нинішні захисники України!

 

         Від щирого серця вітаю вас із 71-ю річницею Перемоги над нацизмом у Європі, Днем пам'яті й примирення та 71-ю річницею завершення Другої світової війни. 

        У травні 1945 року завершилася одна з найкровопролитніших війн в історії людства.  Слава героїв-учасників бойових дій, тих, хто поклав голови у боях, хто дійшов до Берліна, не меркне у пам'яті нащадків.    Кожного року ми віддаємо данину шани та поваги людям, завдяки героїзму та мужності яких ми нині живемо та працюємо. Не забуваємо й про подвиг тих, хто здобував перемогу в тилу та відбудовував з попелу та руїн народне господарство.  

Ціна перемоги виявилася занадто дорогою.

Не повернулись з фронтових доріг 31 козівчанин.     

                       Згадаємо їх поіменно  :                                   

Антонов Іван Михайлович

Василишин Володимир Іванович

Вишневський Григорій  Романович

Громяк Володимир Михайлович

Демко Михайло Іванович

Дурдела Михайло Іванович

Качковський Кіндрат Васильович

Назарко Матвій Борисович

Пекар Петро Іванович

Савчій Іван Михайлович

Стець Володимир Тимофійович

Стець Михайло Якубович

Федицький Іван Михайлович

Шило Микола Несторович

Щур Василь Миколайович

Шнуровський Микола Васильович

Блавіцький Петро Андрійович

Васильцов Володимир Іванович

Гладкий Іван Григорович

Гумеля Йосип Федорович

Дружбіцький Антін Іванович

Здеб Павло Іванович

Крук Петро Тимофійович

Обертайло Іван Романович

Перцак Петро Михайлович

Савчій Степан Дмитрович

Стець Володимир Якубович

Татусько Степан Дмитрович

Уткін Микола Пилипович

Юльчик  Павло Абрамович

Кругляк Максим 

     В Україні практично не було сім’ї, яку б не обпалила своїм чорним крилом війна. Тому 8 - 9  травня – дні радості і журби.  Радості - за можливість жити і творити, журби – за тими, хто не повернувся додому і назавжди залишився в нашій пам’яті молодим. Перемога стала для нас днем пам’яті не тільки про тих, хто  до кінця виконав свій обов’язок , а й загинув в  горнилі світової пожежі : в концтаборах, під час бомбардувань мирного населення, від ран і воєнного лихоліття. 

     Щиро від душі подякуємо кожному учаснику Великої Вітчизняної війни.  Адже своєю хоробрістю, відвагою і героїзмом, вони довели всьому світові, що Україна ніколи не скориться загарбникам. 

     Важко переоцінити подвиг воїнів української армії, які самовіддано, жертовно виборюють цілісність і незалежність України у війні що триває на Сході України кладучи на вівтар свободи найдорожче — своє життя. 

      Дорогі ветерани, борці проти нацизму, учасники українського визвольного руху, нинішні захисники України низько вклоняюсь та вітаю із знаменними святами. Нехай міцнішає з роками ваше здоров'я та завжди будуть поруч святковий настрій, добробут, родинна злагода і мирне небо над вашими головами. 

          Схиляю голову перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність.

                                   Козівський

                             селищний голова                                    Адамів Я.Б.

 


 

 

Дорогі жінки, мами!


       Сердечно вітаю Вас з одним з найтепліших і душевних свят - Днем матері!
       Це свято важливе для кожного з нас. Ми багато чим зобов'язані найдорожчим нашому серцю людям - мамам. 
       Святкування Дня матері - це чудова можливість висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для нас наші мами, за їх любов і розуміння.
     У цей святковий день, дорогі матері, прийміть слова вдячності, любові і поваги! Нехай у Ваших очах не гаснуть усмішки! Від усієї душі бажаю всім жінкам-матерям здоров'я, щастя, родинного благополуччя, взаєморозуміння і відповідного тепла від своїх дітей!

                                  Козівський

                              селищний голова                                    Адамів Я.Б.

 


 

 

Шановні козівчани та гості селища!

 

        Прийміть щиросердечні вітання з радісним і величним християнським святом – Воскресінням Христовим!

        Нехай Великодні свята принесуть у ваші домівки достаток, спокій і благополуччя, мир, щастя і міцне здоров’я. Нехай Ваша душа буде багатою на добро, як святковий стіл, чистою, як Великодній рушник і веселою, як барвиста писанка.

 

      Нехай сяйво Христового Воскресіння завжди зігріває Вашу душу теплом, радістю, добром і Божою благодаттю, зміцнить віру, вселяє надію, принесе у Ваш дім любов і благополуччя, у справах нові успіхи , наповнить серця добром та милосердям.

    Веселих і щасливих Вам Великодніх свят!

 

Христос Воскрес! 

 

           Козівський

        селищний голова                           Адамів Я.Б.


 

 

Шановні Козівчани та гості містечка!

             У ці березневі дні минає 202 роки від дня народження національного пророка, невмирущого генія слова, народного поета, художника, борця за ідеали справедливості та добра, за кращу долю України та українського народу - Тараса Григоровича Шевченка.

               Великий Кобзар став знаковою фігурою не лише української, а й світової літератури, здобувши право на безсмертя. Його твори мають виняткове значення у збереженні народної самобутності, пробудженні національних почуттів та формуванні спільного бачення майбутнього всіма українцями.

              Чудово сказав про значення Тараса Шевченка і його безсмертної творчої спадщини Іван Франко: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим».

              Шевченкові вірші звучали і на Євромайдані біля барикад:

І вам слава, сині  гори, 
Кригою окуті. 
І вам, лицарі
 великі, 
Богом не забуті. 
Борітеся – поборете, 
Вам бог помагає! 
За вас правда, за вас сила 
І воля святая!

          Читав 20 річний хлопець вірменин з Дніпопетровська Сергій Нігоян, зараз  один із Небесної  Сотні.

           Наш обов’язок - гідно вшанувати пам'ять про Тараса Шевченка, геніального сина України, та доносити до молодого покоління багатогранність таланту поета.

          Тож нехай святе поетове слово об’єднає всіх українців, незалежно від їх поглядів і переконань, задля щасливого майбутнього України.

           Бажаю ваммиру та спокою, сил і натхнення для добрих справ в ім'я Батьківщини.      

           Шануймо пам'ять Великого Кобзаря!

Слава Україні!

Героям слава!

                              Козівський

                          селищний голова                                  Адамів Я.Б.

 


 

       

 


 

 

Шановні Козівчани та гості містечка!

    Щиро вітаю вас із Днем Соборності та Свободи України!

    22 січня 1919 року ввійшло до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.        

    Ця подія ознаменувала собою здійснення віковічних мрій багатьох поколінь українців. Адже соборність нашої держави означає цілісність нашої землі та єдність наших прагнень на шляху до розбудови квітучої і заможної України.    

 

    Лише у єдності наша сила, і лише наполегливий, цілеспрямований рух уперед дасть змогу побудувати нам сильну й високорозвинену державу. 

 

    Разом із Днем Соборності України ми святкуємо ще й День Свободи. Адже, саме Свобода – наша мета яка об'єднує громадян України незалежно від поглядів і переконань.

 

    Дорогі козівчани! Вітаючи вас з Днем Соборності та Свободи України, бажаю міцного здоров’я, миру, щастя, нових досягнень на благо рідної Козови та України!

                                 

                                     Козівський селищний голова                Адамів Я.Б

 


 

Шановні Козівчани та гості містечка!

У свято Хрещення прийміть мої самі гарячі й щирі побажання!

       Нехай свята водохресна вода змиє всі тяготи і печалі, розчинить без сліду смуток і нудьгу, і наповнить усіх нас бадьорістю і здоров'ям.

      Бажаю любові, здоров'я, благополуччя, миру і щастя на багато - багато років. Нехай світло Хрещення осяє ваш шлях, а Господь завжди допомагає вам і оберігає від будь-яких нещасть.

                           Козівський

                    селищний голова                                     Адамів Я.Б.

 


 

       

Шановні козівчани та гості

містечка !

 

Щиросердечно вітаю вас

з нагоди світлих і радісних свят

Різдва Христового!

          З Різдвяних свят, із світлої надії кожної людини на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя, наші майбутні звершення у нових справах. Нехай в ці святкові дні забудуться всі прикрощі, лихо обходить стороною, а із першою різдвяною зіркою у ваш дім зійде Боже благословення, добробут, мир і злагода.

        
                  Зичу Вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача !

         Веселих вам свят, смачної куті, рум’яних пампушків  та гучної коляди, привітної долі та Господньої допомоги у здійсненні надій та сподівань.

           Христос рождається!

           Славім його!

 

           Козівський

        селищний голова                 Адамів Я.Б. 

 


 

         

     

Дорогі Козівчани та гості містечка!

             Щиросердечно вітаю Вас

з Новим 2016 роком !

 

           Новорічне свято – це завжди      нові надії і сподівання, нові життєві   задуми    і бажання, новий крок у    незвідане майбутнє.

         Тож бажаю Вашій родині

  сімейного добробуту, радісних

  дитячих усмішок, здоров'я, любові,

  миру i процвітання.                                                         

       Нехай Новий Рік увійде до Вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду i достаток, натхнення на нові вагомі здобутки.

    Хай доля щедро обдаровує всілякими земними благами, а друзі та колеги

 ніколи не розчаровують.

      Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!

 

З повагою,

                Козівський

          селищний голова                             Адамів Я.Б.

                                    


 

Дорогі наші маленькі козівчани!

Вітаю вас з днем Святого Миколая!

          Це свято любові і душевної теплоти! У цей день навіть дорослі починають вірити в чудеса, а діти з нетерпінням чекають ранку, щоб заглянути під подушку або чарівний чобіток, адже так приємно знайти в ньому подарунки. Нехай це свято наповнить ваш будинок щастям, теплотою і любов'ю, а ваше життя зробить яскравим!

            Зі святом вас!

 

                             Козівський

                        селищний голова                        Адамів Я.Б.

 

 


 

 ОГОЛОШЕННЯ

 

    Козівська селищна рада повідомляє землевласників та землекористувачів, що до 31 грудня 2015 року закінчується термін пільгового земельного податку.

 

    Нагадуємо, що з 31.07.2015 року, щоденно нараховується відповідна пеня за кожний день прострочення.

 

    За довідками про оплату за землю звертатися у селищну раду щоденно з 8.00 до 17.00 год., крім вихідних (субота, неділя).

 

Козівська селищна рада