КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

Друге засідання

РІШЕННЯ

 

від 11 квітня 2017 року  № 546

 

Про затвердження Порядку проведення

громадських обговорень з питань

добровільного об’єднання територіальних громад

 

   Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись  статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Козівська селищна рада

 

                                                   В И Р І Ш И Л А : 

  1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
  2. Доручити секретарю Козівської селищної ради Смереці С.В. оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради. 

 

                               Козівський

                         селищний  голова                                          Адамів Я.Б.

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішенням Козівської селищної ради

                                                                      від 11 квітня 2017 року № 546

 

ПОРЯДОК

проведення громадських обговорень з питань добровільного

об’єднання територіальних громад 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляд узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості та розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. 

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, телерадіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей. 

4. Громадське обговорення передбачає :

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

- час та дата проведення громадського обговорення;

- місце проведення громадського обговорення;

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників).

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є :

-         оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в інтернеті, на інформаційних стендах);

-         розсилання письмових запрошень.

 2)опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організаторами з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виносяться на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб. 

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організаторами громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних чи юридичних осіб, яка міститься у поданих ними, відповідно до пункту 6 цього Порядку, документах. 

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). 

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

           Секретар селищної ради                             Смерека С.В.

КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА СЕСІЯ

Друге засідання

РІШЕННЯ

 

від 11 квітня 2017 року  № 547

 

Про розгляд звернення депутатів Козівської

селищної ради щодо добровільного об’єднання

територіальних громад

 

    Розглянувши звернення депутатів Козівської селищної ради від 30.03.2017 р. вх. № 170/3-06 про надання пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад смт Козова та сіл Козівського району з визначенням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади у смт Козова, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Козівська селищна  рада

 

                                                      В И Р І Ш И Л А: 

    1. Провести громадське обговорення пропозиції депутатів Козівської селищної ради щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад смт Козова та сіл Козівського району з визначенням адміністративного центру об’єднаної територіальної громади у смт Козова до 29.04.2017 р.

   2. Створити робочу групу з вивчення пропозицій, що стосуються ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад у складі:

Добровольський Я. Б. — депутат Козівської селищної ради, голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі, та побуту;

 Бучак В.Б.— депутат Козівської селищної ради, голова комісії з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля;

Вацлавський В.І. – депутат Козівської селищної ради, голова постійної комісії з питань  освіти, молоді, охорони здоров’я та громадського порядку, соціального захисту населення, культури та духовного відродження;

Скобляк І.Р.- заступник голови Козівської районної державної адміністрації;

Забанджала М.Р.- депутат Козівської селищної ради;

Лозінський Л.П. – заступник Козівського селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

Солтис Р.В. – заступник голови Козівської районної ради;

Іваник І.Й. – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Козівської районної ради;

Смерека С.В. – депутат Козівської селищної ради;

Прийдун О.І. – спеціаліст І категорії з правових питань Козівської селищної ради.

   3. Пропозицію депутатів щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад розмістити на офіційному сайті Козівської селищної ради та на дошці оголошень.

   4. Фізичним та юридичним особам подавати свої пропозиції у письмовій формі за адресою: смт Козова, вул. Дорошенка, 3 з позначкою: «Робочій групі з вивчення пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад» до часу завершення громадського обговорення.

   5.  Доручити робочій групі з вивчення пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад:

 - до 29.04.2017 р. організувати та провести громадське обговорення даного питання;

 - не пізніше 2 днів після проведення громадського обговорення узагальнити подані пропозиції (зауваження) та підготувати звіт, який подати на розгляд чергової сесії селищної ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Лозінського Л.П. 

 

 

                              Козівський

                         селищний  голова                                          Адамів Я.Б.

 

 

 


 

Звернення секретаря Козівської селищної ради

щодо ініціювання добровільного обєднання

територіальних громад

 

             У відповідності до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розпорядженням селищного голови від 02 липня 2015 року № 54 «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад» секретар Козівської селищної ради Скобляк Ігор Романович звертається до Козівської територіальної громади з пропозицією щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

          Адміністративний центр об’єднаної територіальної громади:

смт Козова

       Найменування об’єднаної територіальної громади:

Козівська територіальна громада.

       Перелік територіальних громад, яким пропонується об’єднання, із зазначенням відповідних населених пунктів:

- Козівська селищна рада (смт Козова);

- Козлівська селищна рада (смт Козлів, с. Дмухівці);

- Августівська сільрада (с. Августівка, с. Хоробрів, с. Хоростець); 

- Бишківська сільрада (с. Бишки);

- Будилівська сільрада (с. Будилів, с. Медова);

- Великоплавучанська сільрада (с. Велика Плавуча);

- Великоходачківська сільрада (с. Великий Ходачків);

- Вибудівська сільрада (с. Вибудів, с. Вимислівка);

- Вівсянська сільрада (с. Вівся);

- Вікторівська сільрада (с. Вікторівка);

- Геленківська сільрада (с. Геленки);

- Глинська сільрада (с. Глинна);

- Городищенська сільрада (с. Городище, с. Горби, с. Млинці);

- Денисівська сільрада (с. Денисів, с. Веснівка);

- Дибщенська сільрада (с. Дибще);

- Золотослобідська сільрада (с. Золота Слобода);

- Ішківська сільрада (с. Ішків, с. Росоховатець, с. Дворище);

- Кальненська сільрада (с. Кальне, с. Будова, с. Маковисько);

- Конюхівська сільрада (с. Конюхи, с. Заберезки, с. Залісся);

- Козівківська сільрада (с. Козівка);

- Кривенська сільрада (с. Криве, с. Йосипівка);

- Купчинецька сільрада (с. Купчинці, с. Драгоманівка);

- Малоплавучанська сільрада (с. Мала Плавуча);

- Олесинська сільрада (с. Олесине, с. Уритва);

- Плотичанська сільрада (с. Плотича);

- Покропивнянська сільрада (с. Покропивна);

- Потіцька сільрада (с. Потік, с. Сеньків);

- Слобідська сільрада (с. Слобідка);

- Таурівська сільрада (с. Таурів);

- Теофіпільська сільрада (с. Теофіпілка, с. Плоске);

- Ценівська сільрада (с. Ценів);

- Щепанівська сільрада (с. Щепанів, с. Бартошівка);

- Яструбівська сільрада (с. Яструбове).

         Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу вказаних населених пунктів як сільської місцевості.

          Громадське обговорення триватиме протягом 30 днів з дня прийняття зазначеного розпорядження. Після завершення громадського обговорення пропозиція секретаря ради буде подана на чергове планарне засідання сесії Козівської селищної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи.

         Пропозиції та зауваження приймаються усно та письмово в приміщенні селищної ради за адресою: вулиця Дорошенка, 3  смт  Козова, за телефоном 2-19-53, 2-17-74 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із  зазначенням  прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

        Пропозиції та зауваження будуть реєструватись в селищній раді.

        Юридичні особи подають пропозиції та зауваження у письмовій чи електронній формі із зазаначеням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції та зауваження не реєструються і не розглядаються.

        Коротка інформація про основні переваги об’єднаних територіальних громад:

  1. У місцевий бюджет надходитиме 60% податку з доходів фізичних осіб (зараз 0%).
  2. Державні субвенції (освітня, медична).
  3. Розпорядження землями в межах та за межами населених пунктів.
  4. Статус міста обласного значення.
  5. Формування бюджету громади.

       Більш детальну інформацію про інші переваги об’єднання територіальних громад можна отримати на сайті Козівської селищної ради ( rada.ko.te.ua ) в розділі «Громадське обговорення».                       

                                      Секретар

                         Козівської селищної ради                                         Скобляк І.Р. 

 


 

Підготовлено в рамках проекту “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів  місцевого самоврядування в Україні” (проект ДІАЛОГ), що стало можливим завдяки  підтримці американського народу, здійсненій через USAID. 

Зміст посібника є відповідальністю автора та Асоціації міст України і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

 

 

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК


З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ


ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

 

Інформацію та матеріали, що містяться в книзі, дозволяється вільно копіювати, перевидавати й розповсюджувати по всій території України всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно для кінцевого споживача та якщо при такому копіюванні, перевиданні й розповсюдженні є обов’язкове посилання на Асоціацію міст України.

 1


 

ЗМІСТ

Передмова .....................................................................................................3

Поняття спроможної громади ..............................................................................4

Повноваження органів місцевого самоврядування в об’єднаних громадах ........6

Ресурсна база об’єднаних громад ..................................................................8

Необхідне інфраструктурне та кадрове забезпечення об’єднаних громад ....11

Форми державної підтримки добровільного об’єднання

територіальних громад ....................................................................................14

Перспективний план формування територій громад .........................................15

Алгоритм та строки добровільного об’єднання громад .....................................16

Зразки проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування до кожного етапу добровільного об’єднання громад ........................................20

Післямова ........................................................................................................39

 

 2


 

ПЕРЕДМОВА


        Кожна реформа потребує своїх виконавців та їх глибокого розуміння суті реформування. Без цього будь-яка, навіть найліпше підготовлена, реформа приречена на провал.

           Урядом 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ №333-р – далі Концепція) та затверджено План заходів з її реалізації (розпорядження КМУ №591-р від 18.06.2014). 

            Відповідно до цього плану було внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап бюджетної децентралізації. Так, зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. У разі об’єднання такі громади наділяються повноваженнями та ресурсами, як у міст обласного значення. Натомість територіальні громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залишаються осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на  якісно новий рівень. 

           Парламентом ухвалено Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад (№157-VIII від 05.02.2015 – далі Закон №157), а Урядом для забезпечення його реалізації затверджено Методику формування спроможних територіальних (постанова КМУ №214 від 08.04.2015 – далі Методика). Саме ці акти визначають, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того щоб вони стали спроможними. 

            Але яка технологія цього процесу? Відповідь на це питання і містить пропоноване видання, яке носить інформаційно-просвітницький та практичний характер. Видання розраховане у першу чергу на сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад. Також воно буде корисне тим, хто займається практичною реалізацію положень законодавства з формування спроможних територіальних громад.

 

3

 


 

ПОНЯТТЯ СПРОМОЖНОЇ ГРОМАДИ     

     Спроможною територіальною громадою є така громада, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення її  органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів громади  

    Методика містить ширше визначення спроможної територіальної громади — «територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці».

         За Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, місцеве самоврядування  –  це "право і спроможність органів місцевого самоврядування … здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення». 

      На сьогодні переважна більшість територіальних громад України, маючи право вирішувати питання місцевого значення, неспроможна їх виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури (необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а також брак кадрів відповідної кваліфікації. Тому значна частина питань місцевого значення не вирішуються належним чином – не утримуються приміщення шкіл і лікарень та інших будівель комунальної власності, не забезпечується благоустрій території, нічне освітлення вулиць тощо. 

        Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. 

              Перш за все мова йде про зарахування до їхніх бюджетів 60% податку на доходи громадян. З додаткових ресурсів у ході реформи місцеві ради отримують власний земельний податок, ставки якого на своїй території кожна рада встановлюватиме самостійно. При цьому до юрисдикції кожної ради передаються всі землі відповідної громади, в тому числі й за межами населених пунктів. Також запроваджується обов’язковий у країнах зі спроможним місцевим самоврядуванням місцевий податок на нерухоме майно. Рішення про його запровадження та про його ставки кожна місцева рада теж приймає самостійно. Громада отримує також 5% від продажу пального на АЗС, алкогольних та тютюнових виробів. Крім того, за бюджетами місцевого

 

4


самоврядування залишаються такі джерела, як раніше закріплені місцеві  податки і збори. 

            Однак навіть наділення цими ресурсами переважної більшості наявних дрібних територіальних громад їхньої спроможності не забезпечить. Надмірна частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на утримання управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів місцевого розвитку коштів не вистачатиме. Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи позитивний як європейський, так і власний історичний досвід, передбачає об’єднання (укрупнення) територіальних громад.

            При цьому за кошти платників податків утримуватиметься одна рада, один голова, один виконком, а не декілька – що збереже кошти для реальних справ. З більшої території до місцевого бюджету можна зібрати значно більші податкові обсяги. Це дозволить місцевим радам об’єднаних громад вже в найближчому майбутньому забезпечити додатковими робочими місцями їх жителів та значно покращити стан населених пунктів, а значить, і якість життя  громадян.

             Однак укрупнення території громад не може бути довільним, воно має свої логічні межі. Відстань від центру громади до її найдальшого населеного пункту має бути такою, щоб у екстрених випадках її не довше ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцейський патруль. Допомога, надана через більший проміжок часу, різко втрачає ефективність.

         Питання визначення меж нових, об’єднаних громад вирішуватиметься органами влади обласного рівня з урахуванням як об’єктивних критеріїв, так і думки громадян.

        Після консолідації громад села, які не матимуть власних сільрад, будуть представлені в місцевій раді своїми депутатами, а у виконкомі – сільськими старостами. Старости та депутати здійснюватимуть зв’язок між односельцями і владою громади та вирішуватимуть різні проблеми його жителів у раді та виконкомі. 

         До центрів спроможних громад (тобто ближче до громадян, що живуть поза райцентрами) будуть перенесені з районних центрів місця надання низки важливих послуг адміністративних, соціальної допомоги через територіальні центри, пожежні, правоохоронні, санітарно-епідеміологічної служби тощо. У разі нестачі приміщень, інших елементів інфраструктури для надання всіх необхідних послуг громадам надаватиметься допомога з державного бюджету на їх придбання чи побудову. 

            Об’єднання громад як ключовий елемент реформи має бути здійснене до чергових місцевих виборів, що відбудуться в жовтні 2015 року. Нові ради, обрані вже в об’єднаних громадах, отримають нові повноваження та суттєві ресурси. 

 

 5