КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Третє  засідання

РІШЕННЯ   

від 18 грудня  2014  року  №  1290 

Про  внесення змін до Правил

благоустрою селища Козова

 

         Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, керуючись пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Козівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Частину 11 розділу 4  Правил благоустрою селища Козова, затверджених рішенням Козівської селищної ради від 17 січня 2012 р. № 389 “Про затвердження Правил благоустрою селища Козова” (далі - Правила)   викласти в такій редакції:

“- власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів (ст. 35-1 “Про відходи”). Невиконання статті 35-1 ЗУ “Про відходи” тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.)”

 

2. Розділ 20 Правил викласти в такій редакції :

 

“20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів:

Законодавством  України  встановлено відповідальність, зокрема, за :

- порушення Правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.);

- знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення)- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-510 грн.) і на посадових осіб або фізичних осіб- підприємців — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн.);

- порушення правил тримання собак і котів, курей та інших домашніх птахів та тварин (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення) — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн.) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 грн.). Ті ж дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, та повторне вчинення такого порушення - накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 грн.) з кофіскацією тварин і на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68-119 грн.);

- куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51- 170 грн.). Повторне — накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.);

- порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші на території селища і в громадських місцях (ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення) тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн.) накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб'єктів господарської діяльності — від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-510 грн.). Повторне — накладення штрафу на громадян від 15 до 30  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-510 грн.) із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян — суб'єктів господарської діяльності — від 50 до 150  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2550 грн.) із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

      Відповідно до ст 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

       Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення не залежно від сплати збору за забруднення навколишнього середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодування шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими у встановленому порядку рішенням Козівської селищної ради, на облаштування одного квадратного метра території селища або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкту благоустрою або довкілля.”

 

3. Оприлюднити це рішення в газеті “Вільне слово”

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на інспектора по благоустрою Ферц І.В.

 

                        Козівський

                  селищний голова                                                    Вацлавський П.Ю.

 


 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      рішенням Козівської селищної ради

                                                                                                      від 17 січня 2012 року  №  389 

  ПРАВИЛА    БЛАГОУСТРОЮ

 селища Козова

         Правила благоустрою  селища Козова  (далі – Правила) розроблені з врахуванням вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього середовища» та «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України про адміністративні правопорушення.

         Дія цих правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою селища Козова, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

  1. Управління у сфері благоустрою селища  Козова.

         Управління у сфері благоустрою здійснює селищна рада та інші органи влади в межах повноважень згідно законодавства України.

         Рішення селищної ради щодо благоустрою території селища є обов’язковими для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

        Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території селища.

 

   2.  Повноваження  селищної ради у сфері благоустрою

Селищна рада  : 

-  затверджує правила благоустрою селища, програми та заходи благоустрою селища, забезпечує їх виконання;

-  створює  (у разі необхідності) органи і служби для забезпечення благоустрою селища, визначає повноваження цих органів (служб);

-  організовує роботу адміністративної комісії при виконкомі селищної ради;

-  організовує забезпечення на території селища чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-  організовує місця відпочинку для населення;

-  розробляє схеми санітарного очищення селища;

-  визначає вільні від куріння місця;

-  за договорами з підприємствами, установами та організаціями забезпечує селище урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах вулиць, бульварів і площ, біля кожної зупинки громадського транспорту;

-  визначає на конкурсних засадах підприємства, установи, організації (балансоутримувач), відповідальні за утримання об’єктів благоустрою, в тому числі прибережних смуг;

-  рішенням ради або його виконавчим комітетом закріплюють території за підприємствами, установами та організаціями по проведенню благоустрою;

-  забезпечує приведення централізованих водогонів і децентралізованих джерел у відповідність до санітарних норм і правил;

-  здійснює заходи  щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; 

-  організовує роботи з винесення в натурі та влаштування прибережних захисних смуг вздовж річок та водойм;

-  затверджує правила утримання собак, котів, хижих тварин та здійснює контроль за їх утриманням;    

-  визначає та облаштовує місця захоронення трупів тварин та птиці;

-  залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою селища;

-  здійснює контроль за станом благоустрою та утриманням території інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів, тощо;

 -  надає дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель, споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визнає обсяги пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

-  визначає місця стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою селища, графіки роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

-  організовує виділення земельної ділянки під сміттєзвалище та облаштовує його згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;

-  інформує населення про здійснення заходів з благоустрою селища;

-  проводить просвітницькі заходи з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів;                                                                                                

-  визначає в установленому порядку розміри відшкодувань юридичними та фізичними особами збитків, спричинених порушенням законодавства у сфері благоустрою.

 

   3. Повноваження органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні  комітети) у сфері благоустрою селища.

Органи самоорганізації населення  : 

- вносять в установленому порядку на розгляд  селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;    

- організовують участь населення у виконанні робіт з благоустрою селища;

- беруть участь в розгляді селищною радою питань, пов’язаних з використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів, у проведенні перевірок стану виконання водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносять пропозиції з цих питань; 

-  здійснюють громадський контроль за дотриманням правил благоустрою територій селища, використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

-  інформують населення про здійснення заходів з благоустрою селища;

-  вирішують інші питання у цій сфері.

 

     4.   Обов’язки та права громадян у сфері благоустрою селища 

-  дотримуватись правил благоустрою селища;

-  утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

-  проводити не менше одного разу на тиждень (субота) санітарний день, очищення (прибирання) подвір’я, прибудинкової території та суміжної з ними частини дороги (площі, тротуару, пішохідної доріжки) на вулицях індивідуальної забудови;

-  забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих громадянам на правах власності чи користування;

-  складувати побутові відходи,  опале листя, органічні рештки тощо в господарствах індивідуальної забудови на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

-  своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглих до них придорожніх територіях;

-  утримувати сторожових собак на прив’язі, або ж без прив’язі в закритих дворах, вольєрах, що виключає можливість  загрози здоров’ю громадян;

-  домашню птицю слід тримати ізольовано, у закритих приміщеннях або вольєрах, не допускати її вигул на дорогах, пішохідних доріжках, скверах, парках, землях загального користування,  що унеможливить контакт з дикою перелітною та синантропною птицею, особливо на час міграції диких птахів;

-  споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

-  на вулицях індивідуальної забудови регулярно проводити догляд та очищення кюветів (канав) водовідведення дощових та талих вод, як на власній присадибній ділянці, так і на прилеглій території навпроти присадибної ділянки відповідно існуючих меж даної ділянки (на землях загального користування – дороги, тротуари, пішохідні доріжки тощо);

-  укласти договір з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів; 

-  проводити захоронення трупів тварин та птиці на скотомогильнику який знаходиться за піщаним кар’єром селища;

-  вимагати від фізичних та юридичних осіб, відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади негайного виконання робіт з благоустрою територій, які ними  здійснюються, в разі якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-  вносити на розгляд місцевої державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;

-  на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою територій селища, мікрорайону, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;

-  відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

 

   5.  Громадянам забороняється :  

-  вивозити і вивантажувати в невідведених для цього місцях (шляхи прибудинкових територій, річок та водойм, лісосмуг, ярів, канав і т.п.) відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, використану тару, зокрема, пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів;

-  засмічувати недокурками, папером, ганчір’ям, використаними квитками, лушпинням від насіння, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

-  курити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць (відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». Громадське місце – частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі підїзди, а також підземні переходи, стадіони);

-  псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

-  складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-  порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожну мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою селища;

-  випалювати суху природну рослинність або її залишки без дозволу органів контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або порушувати умови такого дозволу;

-  вивішувати оголошення на стінах будинків та інших споруд, павільйонів, опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, встановлювати реклами у невідведених для цього місцях та без відповідного дозволу;

-  робити написи на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах та інших місцях без відповідного дозволу або погодження;

- заправляти, мити, ремонтувати автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на тротуарах, у парках, і скверах, на берегах річок та водойм;

-  утримувати собак та котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, незареєстрованих собак або вигулювати собак без повідків і намордників (крім собак у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) в невідведених для цього місцях;

-  порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою селища.                                                          

 

       6.  Права підприємства, установи та організації у сфері благоустрою селища.

-  брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку селища і заходів з благоустрою їх територій;

-  брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою селища;

-  вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території селища, або призводять до їх нецільового використання;

-  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-  брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

-  вносити на розгляд місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

 

     7.  Обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою селища

-  утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-  утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

-  укладати договір з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

-  встановити урни для сміття при входах у будівлі державних, комерційних та інших форм власності установ, в торгівельні заклади, на території ринків; 

-  усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-  проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними суб’єктів благоустрою (їх частин);

-  у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті в належному стані;

-  забезпечувати очищення, справність і чистоту машин і механізмів, не допускати винесення грунту, бруду на шляхи, прибудинкові території;

-  при транспортуванні для запобігання розпилення або випадання вантажів, автотранспортники, вантажовідправники і вантажоутримувачі перед відправкою повинні вжити заходів, що виключають розпилення, або випадання з кузова сипучих вантажів, що перевозяться (ущільнити або закрити вантаж плівкою, брезентом);

-  відшкодувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

-  забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до законодавства України.

 

      Підприємства, установи, організації які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до законодавства України.

      Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

      Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до законодавства України.

 

         8. Балансоутримувачі об’єктів благоустрою

         Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

         Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

        Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

         Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

         На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.                                                

         Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

 

      9.  Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва  реконструкції та капітального ремонту будівель і спору.

          Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

         Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капремонту будівель і споруд, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов’язковою участю органів місцевого самоврядування.

 

     10. Утримання та благоустрій прибудинкової території  багатоквартирного житлового будинку

           Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем  цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувач уклав відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

 

      11. Благоустрій  присадибної ділянки

              Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

              Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

               Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним органом місцевого самоврядування.

 

      12. Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний  ремонт будівель і споруд на території загального користування

            Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу і на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством.

 

     13. Охорона та відновлення зелених насаджень

             Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, газової, водопровідної та каналізаційної мереж.

           За зелені насадження, які знесені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація за встановленим законодавством порядком або проводиться компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з органом місцевого самоврядування.

             Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

            Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому законодавством порядку. У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені та гілки дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перешкодою у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням та керуватись вимогами добросусідства.

            Гілки дерев та кущів не повинні перетинати межі сусідньої ділянки хіба що за умови дозволу власника сусідньої ділянки.

             Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян або юридичних осіб з наступним оформленням документів в установленому порядку.

 

        14.  Освітлення об’єктів благоустрою

            Власники об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

            Забезпечення, утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об’єктів благоустрою.

 

        15.  Поводження з відходами

               Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для селища схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законодавством України.

 

        16. Фінансування заходів з благоустрою селища

            Фінансування заходів з благоустрою селища, утримання та ремонт об’єктів благоустрою за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами  відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників, будівель і споруд, розміщених на території об’єктів благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

             Фінансування  заходів з благоустрою селища може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків, юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

              Відповідно до закону за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на :

-  благоустрій виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

-  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися  з їх вини.

                Благоустрій  при будинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюються за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

                Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

               Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об’єкта благоустрою можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об’єкта благоустрою

                 Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески фінансування заходів з благоустрою території селища.

 

        17.  На об’єктах благоустрою забороняється  :

-  виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; 

-  самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати, або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;        

-  вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях  - сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

-  виливати рідкі відходи (рідина з септиків, рідка частина гною) в потічки, річки, ставки, кювети водовідведення дощових та талих вод;

-  викидати у контейнери для сміття будівельні відходи, гній, грунт, листя та траву, великогабаритні відходи. Для вивезення даних відходів потрібно замовляти техніку та оплатити її послуги. Послуга по вивезенню твердих побутових відходів на території селища Козова є платною відповідно укладеного договору, наявність якого є обов’язковою де ця послуга надається;

-  складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання (цегла, камінь, будівельні блоки, лісоматеріали, металоконструкції, сільськогосподарське             причіпне  - навісне обладнання) за межами будівельних майданчиків, присадибних ділянок, червоних ліній забудови;

-  самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски , інформаційні таблички та щити, тощо;

-  встановлювати вивіску, яка не відповідає наступним вимогам :

Вивіскою називається табличка з інформацією про найменування особи, знаки для товарів та послуг, що належить цій особі, профіль її діяльності, про час роботи, розташування закладу, вказувати на вхід у нього. Вивіска не повинна псувати структурну забудову, стилістичну єдність фасаду, пошкоджувати елементи будівлі та закривати вікна. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну. Вивіска розміщується на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху, або на поверсі де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів), то їх вивіски повинні розташовуватись на табличках однакового розміру, розміщених біля входу у будівлю (приміщення), або у належних їм вітринах чи вікнах, Вище вказане встановлення проводиться відповідно дозволу. Дозвіл на встановлення вивісок надає виконавчий комітет Козівської селищної ради після погодження відділом регіонального розвитку містобудування та архітектури Козівської РДА, якщо розміщення вивіски непередбачено проектно документацією цієї будівлі (споруди) з відповідним положенням та дозволом (враховуючи належність до пам’яток архітектури тощо).

-  самовільно встановлювати технічні засоби організації дорожнього руху (спеціальні дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо;

-  випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях (парках, скверах, дендропарках, майданах тощо);

-  здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 

        18.  Відшкодування збитків, завданих об’єкту  благоустрою.

                  Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

                  У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 

        19. Контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою  території селища

               Згідно із законодавством державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території селища здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевою державною адміністрацією. 

               Самоврядний контроль у сфері благоустрою селища здійснюється селищною радою та її виконавчим органом.

               Самоврядний контроль за станом благоустрою селища здійснюється шляхом  :

-  проведення перевірок території;

-  розгляду  звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-  участі в обговоренні проектів благоустрою території селища, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

-  подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території селища.

 

         20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

              Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за :

- порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-  знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об’єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-  порушення правил утримання котів і собак (ст. 154 КУпАП);

-  куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (стаття 175-1 КУпАП);

-  порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місяцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

         Відповідно до ст. 42  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку  відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

         Шкода завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органів місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

                          Секретар Козівської

                              селищної ради                                           Скобляк І.Р.