КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

Перше  засідання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від            2017 року  № 

 

Про сервітутне використання

земель комунальної власності

територіальної громади смт Козова

        

З метою впорядкування землекористування в межах земель територіальної громади смт Козова, залучення до сплати в місцевий бюджет доходів від обмеженого платного користування окремими земельними ділянками комунальної власності, для яких відсутній загальнодержавний механізм закріплення землекористування, керуючись Конституцією України, Податковим кодексом України, ст.ст. 12, 83,98 - 102 Земельного кодексу України, ст.ст. 395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, законами України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про благоустрій населених пунктів», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», ст.ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Козівська селищна рада 

                                             В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити :

      1.1. Положення про сервітутне використання земель комунальної власності територіальної громади смт Козова (додаток 1);

     1.2. Аналіз регуляторного впливу даного рішення (додаток 2).

 1. Рекомендувати Козівському відділенню Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській області вести облік, контроль своєчасності та повноти надходжень в місцевий бюджет оплати сервітутних договорів земельного користування.
 2. Функції з підготовки та укладання договорів сервітутного землекористування покласти на спеціалістів ІІ категорії по земельних питаннях селищної ради Мельник Т.В. та Ткачук Є.І.
 3. Договори сервітутного землекористування, термін дії яких на момент прийняття даного рішення не закінчився, вважати чинними до кінця терміну їх дії.
 4. Доручити :

    5.1. Головному бухгалтеру Козівської селищної ради Пітка М.В. організувати  здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо оплати сервітутних договорів земельного користування;

 1. 2. Секретарю селищної ради Смереці С.В. дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради та на дошці оголошень в адміністративному будинку по вул. М. Грушевського, 32.
 2. Рішення вступає в дію з ______.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Лозінського Л.П. 

                                     Козівський

                         селищний  голова                                          Адамів Я.Б. 

 

Додаток 1

до рішення Козівської селищної ради

        від __.__.2017 р. № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сервітутне використання земель

комунальної власності територіальної громади смт Козова

 1. Загальні положення.

1.1. Положення про сервітутне використання земель комунальної власності територіальної громади смт Козова (надалі - Положення) розроблено на підставі нормативних актів України, з метою впорядкування землекористування в межах юрисдикції територіальної громади селища, для реалізації права органів місцевого самоврядування по сервітутному використанню земельних ділянок комунальної власності та залучення до сплати в місцевий бюджет доходів від обмеженого платного користування окремими земельними ділянками комунальної власності, для яких відсутній загальнодержавний механізм закріплення землекористування.

 Термін дії Положення на період - до виходу загально-державних документів з цих питань.

1.2. Визначення терміну: сервітутне використання земель комунальної власності – це реальне користування земельною ділянкою, що є у власності територіальної громади міста, на платній основі, для потреб юридичних і фізичних осіб (громадян), крім неприбуткових суб’єктів діяльності, засноване на підставі сервітутного договору між Козівською селищною радою і землекористувачем (на відповідний термін), згідно ст.ст. 98-99 Земельного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.3. Сервітутне використання земель комунальної власності територіальної громади смт Козова являється реалізацією одного із підвидів “інших земельних сервітутів” (п.3) Ст. 99 Земельного кодексу України і використовується у випадку землекористування крім житлового статусу:

 • неможливості показу і виносу в натурі земельної ділянки;
 • неможливості поділу на частки в натурі земельної ділянки;
 • недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території;
 • при забороні (законодавчій) поділу прибудинкових ділянок;
 • по рішенню суду.

1.4. Основою для укладання договору сервітутного землекористування є рішення Козівської селищної ради про сервітутне землекористування.

1.5. Сервітутне землекористування оформляється у виді цивільно-правових договорів сервітутного землекористування та поширюється на всі господарюючі структури незалежно від системи сплати податків (загальна схема, спрощена схема і т.д.) прибуткових структур.

1.6. Сервітутне користування земельною ділянкою (в тому числі в межах існуючого землекористування), яке являється розрахунковою частиною, оформляється цивільно-правовою угодою строкового сервітутного землекористування без вилучення земельної ділянки від основного землекористування (без показу плану ділянки).

1.7. Сервітутне користування земельною ділянкою (в тому числі в межах існуючого землекористування), яке являється реальною часткою, оформляється цивільно-правовою угодою сервітутного землекористування (з показом плану-схеми земельної ділянки) - суміжними ділянками землекористування земель комунальної власності смт Козова.

 1. Об’єкти сервітутного використання земельних ділянок.

2.1. Передачі в сервітутне використання підлягають земельні ділянки, що перебувають у власності територіальної громади смт Козова, але (або) не можуть передаватися в оренду та у приватну власність відповідно до нормативних державних документів; неможливості поділу на частини в натурі земельної ділянки; недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території; при забороні (законодавчій) поділу прибудинкової та іншої території; площа торгового місця з комерційним використанням для тимчасових споруд (кіосків, павільйонів збірно-розбірних); площа земельних ділянок під літніми майданчиками комерційного використання, сезонною торгівлею та ін.

2.2. Ініціатива про надання в сервітутне використання земельної ділянки виходить від користувачів або від селищної ради – надавача в користування.

 1. Порядок оформлення сервітутного використання

земельної ділянки.

3.1. Користувачами земельних ділянок подається заява (з відповідними додатками) на ім’я селищного голови про укладання сервітутного договору . 

3.2. Заява реєструється у виконавчому комітеті Козівської селищної ради.

   3.3. Документи розглядаються на засіданні постійної депутатської комісії з питань: агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля, за іі поданням  виноситься на розгляд сесії селищної ради.

3.4. Рішення Козівської селищної ради про сервітутне землекористування є підставою для укладання сервітутного договору.

Сервітутний договір укладається на строк до 5-ти років з правом пролонгації (форма типового договору в додатку № 1).

3.5. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється для різних видів сервітутного користування згідно відсоткової ставки від розміру нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки, згідно додатку 2 до даного Положення .

3.6. За зверненням заявника або виконавчого комітету Козівської селищної ради  управління Держгеокадастру у Козівському районі Тернопільської області розробляє адресну нормативну грошову оцінку 1 кв.м. земельної ділянки.

3.7. Обґрунтування величини площі забудови об’єкта (будівлі, приміщення) сервітутного використання розраховується органом містобудування та архітектури районної державної адміністрації або береться з матеріалів технічної інвентаризації (технічного паспорта).

3.8. Текст сервітутного договору розробляє спеціаліст селищної ради по земельних питаннях . Зі сторони власника земельної ділянки договір підписується селищним  головою, або особою, уповноваженою рішенням сесії селищної ради.

3.9. Договір реєструється в книзі реєстрації сервітутних договорів бухгалтерії селищної ради та підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Один примірник договору направляється Козівському відділенню Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській області .

 1. Фінансові аспекти.

Оплата сервітутного використання земельної ділянки проводиться відповідно до сервітутного договору у грошовій формі (у гривнях) на відповідний розрахунковий рахунок  бюджету Козівської селищної ради.   

   Бухгалтерія Козівської селищної ради здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо оплати сервітутних договорів земельного користування. 

       Секретар селищної ради                                                  С.В.Смерека 

 

Додаток № 1                     

                до  Положення про сервітутне використання

                земель комунальної власності

            територіальної громади смт Козова

 

Договір

сервітутного землекористування

Україна                                                   “ ____ ” ____________ 2017 р.

 Тернопільська обл.

 смт Козова

            Ми, що нижче підписалися: Територіальна громада смт Козова в особі Козівської селищної ради (виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 03.07.2017 р., видана державним реєстратором Козівської районної державної адміністрації, дата проведення державної реєстрації 21.05.1997 року, дата внесення запису про державну реєстрацію – 27.06.2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 639 120 0000 000227),  код за ЄДРПОУ – 04525573, юридична адреса: 47600, Тернопільська область, Козівський район, смт Козова, вул. М. Грушевського, будинок №32 , від імені якої діє селищний голова смт Козова АДАМІВ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування", рішення 1-ої сесії 7-го скликання Козівської селищної ради від 24 листопада 2015 р. № 1 "Про результати голосування, підсумки виборів 25.10.2015 р. та визнання  повноважень депутатів селищної ради і селищного голови", в подальшому - Власник земельної ділянки комунальної власності територіальної громади смт Козова з однієї сторони та _______________________________________________________________________,

податковий номер (код за ЄДРПОУ) _______________, що зареєстрований _______________________________________________________________________

(в подальшому - Користувач) з другої сторони, на основі рішення  Козівської селищної ради від __________р. № ____  уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет договору

На підставі рішення Козівської селищної ради  від "______"______________ 201_ р. №_______. Власник передає, а Користувач приймає у сервітутне користування земельну ділянку у смт Козова за адресою: _______________________________________________________________________.

 

 1. Об’єкт і умови договору

2.1.В сервітутне користування передається земельна ділянка загальною площею ______ кв.м.

2.2. Категорія земельної ділянки -  _____________________________________.

2.3. Функціональне призначення земельної ділянки – _______________________________________________________________________.

2.4. Нормативна грошова оцінка 1 кв.м. земельної ділянки становить ____________ грн. Дана оцінка базується на основі грошової оцінки відділу у Козівському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від „_____” ______________ 20____ р. № _______________________________ .

2.5.Земельна ділянка, яка передається у сервітутне користування немає таких недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

                                  3.Строк дії договору

            Сервітутний договір укладається на строк _______________________. Після закінчення строку договору Користувач має переважне право на поновлення його на новий строк або ініціювати інші форми землекористування у відповідності до діючих нормативних актів. В цьому разі, Користувач повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Власника про намір продовжити його дію.

 1. Фінансові розрахунки

            4.1. Оплата сервітутного користування складає – _______ % від грошової оцінки земельної ділянки і становить – ___________ грн. в рік та вноситься Користувачем щомісячно в грошовій формі, згідно розрахунку що додається, на розрахунковий рахунок Козівської селищної ради:

Р/р 33215815700283 (за сервітутне землекористування з фізичних осіб), банк одержувача : ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код одержувача 04525573, код платежу 18010900 - щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. Допускається внесення плати авансом;

Р/р 33218812700283 (за сервітутне землекористування з юридичних осіб),  банк одержувача: ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код одержувача 04525573, код платежу 18010600 - щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. Допускається внесення плати авансом.

            4.2.У разі не внесення плати у строки визначені цим договором, справляється пеня в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, поки прострочену суму не буде виплачено повністю.

            4.3.Розмір оплати переглядається у разі: зміни грошової оцінки або зміни умов господарювання передбачених договором.

                                5.Права та обов’язки сторін

            5.1. Права Власника.

            Власник має право вимагати від Користувача:

    -  використання земельної ділянки у відповідності до її цільового призначення;

    - забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом дотримання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, норм і правил щодо використання землі;

    - своєчасної оплати за використання землі;

    - зміни розмірів оплати в разі зміни розмірів грошової оцінки.

5.2.Обов’язки власника.

Власник зобов’язаний:

   - не вчиняти дій, які би перешкоджали користувачу користуватися земельною ділянкою;

   - попередити користувача про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану земельної ділянки.

5.3.Права Користувача.

Користувач має право:

   - приступати до користування земельною ділянкою після реєстрації договору;

   - самостійно визначати напрямки своєї господарської діяльності відповідно до призначення земельної ділянки та умов договору;

   - вимагати вилучення земельної ділянки з будь-якого незаконного володіння чи користування, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці громадянами та юридичними особами;

   - проектувати та будувати нові об’єкти на земельній ділянці після отримання відповідного дозволу у встановленому порядку.

5.4.Обов’язки Користувача.

Користувач зобов’язаний:

   -своєчасно вносити оплату;

   - представляти  фінансові документи в бухгалтерію Козівської селищної ради про оплату згідно сервітутного договору;

   - використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення;

   - за 1 місяць до закінчення строку дії договору звернутися до Власника для його продовження або після закінчення договору - повернути Власнику земельну ділянку у належному стані;

   -  виконувати встановлені щодо земельної ділянки зобов’язання, передбачені Земельним кодексом.

5.5.Сторони констатують: з моменту укладання цього договору Власник передав, а Користувач прийняв в користування земельну ділянку.

 1. Зміна умов договору і припинення його дії

            6.1.Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору, спір розв’язується у судовому порядку.

            6.2.Дія договору припиняється у разі:

   - закінчення строку, на який його було укладено;

   - вилучення земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, в порядку встановленого Законом;

   - укладання договору оренди земельної ділянки;

   - ліквідації юридичною особи – Користувача;

   - в інших випадках передбачених Законом.

 1. Прикінцеві положення

            Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його реєстрації.

            Договір складений у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної із сторін. Копію договору Користувач зобов’язаний представити в Козівське відділення Бучацької об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській області для обліку платника сервітутного землекористування.

            Договір підлягає реєстрації у реєстрі договорів в бухгалтерії Козівської селищної ради .

            Додатки до договору:

   - рішення Козівської селищної ради;

   - довідка про нормативну грошову оцінку 1 кв.м. земельної ділянки;

   - розрахунок оплати сервітутного землекористування.

Користувач дає згоду Козівській селищній раді на збір, використання та обробку інформації про нього з обмеженим доступом з метою укладання договору сервітутного землекористування та виконання обов’язків, покладених на Власника чинним законодавством України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам у випадках, прямо передбачених законодавством.

                                              Сторони договору

Власник                                                            Користувач

        

Територіальна громада смт Козова                        _________________________

 в особі Козівської селищної ради                          __________________________

від імені якої діє селищний голова                         _______________________

___________Я.Б.Адамів                                           ___________________________

 

 

Договір зареєстровано в бухгалтерії Козівської селищної ради „_____” ______________ 201_ р. № ________ .

 

Головний бухгалтер                           М.В. Пітка

                                                                                                   

                                                                                                           Додаток № 2

                                                               до Положення про сервітутне використання

                                                               земель комунальної власності територіальної

                                                               громади смт Козова

 

Річний розмір плати за встановлення земельного сервітуту 

 

Вид сервітуту (згідно ст. 99 Земельного кодексу України)

Плата за встановлення сервітуту (% від розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, звуку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

                               3

Право встановлення будівельних риштувань , будівельної техніки, складування будівельних матеріалів з метою будівництва та ремонту будівель, споруд.

                              3

Право на розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм.

Право на будівництво , обслуговування вбудованих, прибудованих приміщень, конструкцій різного функціонального призначення в багатоквартирних житлових будинках, будівлях, спорудах.

Все решту

                             5

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення селищної ради  «Про сервітутне використання земель комунальної власності територіальної громади смт Козова»

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

   На даний час порядок встановлення земельного сервітуту не визначає порядок нарахування та сплати за сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень; земельними ділянками під тимчасовими спорудами. В зв’язку з цим, при врегулюванні відносин щодо користування земельною ділянкою з відповідними суб’єктами господарювання виникають проблеми в частині визначення розміру плати за користування відповідними земельними ділянками, що, в свою чергу, не дозволяє ефективно використовувати земельний фонд селища.

   Для забезпечення в подальшому більш ефективного використання земельного фонду селища та створення умов для надходження додаткових коштів в селищний бюджет для використання їх на соціальний розвиток селища необхідно встановити більш чіткий порядок встановлення земельного сервітуту та визначення розміру плати за нього на території смт Козова, розширити перелік видів цільового використання земель.

   Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції селищної ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

 1. Цілі регулювання.

   Метою даного проекту рішення є врегулювання правових відносини між селищною радою та суб’єктами підприємницької діяльності, фізичними та юридичними особами, організаціями, установами щодо користування земельними ділянками на території селища відповідно до норм чинного законодавства та збільшення дохідної частини бюджету селищної ради за рахунок плати за сервітутне землекористування.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Відсутність локального акту

- дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами

Відсутні

Обраний спосіб регулювання

- забезпечення прозорості при взаємовідносинах між селищною радою та суб’єктами господарської діяльності

Відсутні

За допомогою ринкових механізмів

Відсутні

Відсутні

 

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

   Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Козівської селищної ради "Про сервітутне використання земель комунальної власності територіальної громади смт Козова".

   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи запровадження цього регуляторного акту дозволить встановити сервітутне (обмежене) землекористування у вигляді договорів сервітутного (обмеженого) землекористування у разі, якщо виділити частку земельної ділянки та встановити в натурі (на місцевості) межі земельної ділянки для обслуговування вбудованих, прибудованих нежитлових приміщень, конструкцій різного функціонального призначення; земельних ділянок, на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін.; земельних ділянок під тимчасовими спорудами і землекористування відбувається без вилучення земельних ділянок у основного землекористувача (балансоутримувача).

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

   Цілі прийняття спрямовані на забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства за рахунок:

- відповідності положень даного регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- прозорості порядку визначення розміру плати за встановлення земельного сервітуту;

- чіткого визначення суб’єктів господарювання, їх прав і обов’язків, на які розповсюджуються положення зазначеного регуляторного акту.

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

 

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- можливе збільшення надходження до бюджету від плати за землю з урахуванням надходжень плати за встановлення особистого земельного сервітуту;

 - більш ефективне використання земель селища

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу

Суб`єкти підприємницької діяльності

- плата за встановлення земельного сервітуту буде приведена до відповідності згідно з нормами чинного законодавства.

Збільшення розміру плати за встановлення земельного сервітуту у деяких землекористувачів

Населення

- прозорість дій влади.

Відсутні

 

 1. Строк дії регуляторного акту

  Строк дії акту пропонується не обмежувати.

 1. Показники результативності регуляторного акту

   Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:

 • надходження коштів до селищного бюджету від плати за землю з урахуванням надходжень плати за встановлення земельного сервітуту;
 • передбачається збільшення відповідних надходжень до селищного бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок за сервітутне землекористування;

- кількість суб’єктів господарювання, з якими будуть укладені договори про встановлення земельного сервітуту;

- розмір коштів і часу, які будуть витрачатись суб’єктами господарювання на виконання вимог запропонованого регуляторного акту.

- витрати часу будуть відповідати терміну на укладання договорів про встановлення особистого земельного сервітуту, витрати коштів будуть відповідати сумі плати за реєстрацію відповідних договорів.

- рівень інформованості – очікується на рівні 75% за рахунок оприлюднення регуляторного акту  на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради та на дошці оголошень в приміщенні адмінбудинку по вул. М.Грушевського, 32.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

   Цільові групи та строки проведення відстеження:

базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення;

повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

    Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

    Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься інформація спеціалістів селищної ради по земельних питаннях та з питань ведення бухгалтерського обліку. 

 

Заступник селищного голови                                    Л.П. Лозінський

 

 

 

КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                                                              Тернопільська область                                                         

        СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

   ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ

          Перше  засідання

         ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

    

 

 

Про передачу в оренду земельної

ділянки по вул. І.Богуна, 8

 

 

           Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА» від 19.10.2017 року № 01-19/10-17 про передачу в оренду земельної ділянки площею 4,4268 га кадастровий номер 6123055100:02:007:0854 по вул. І.Богуна, 8, документи, додані до звернення, а саме: копію договору купівлі-продажу нежитлових будівель по вул. І.Богуна,8 від 31.05.2017 року, укладеного між ТОВ «ГУКІВ АГРО» та ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА» , витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер 6123055100:02:007:0854, копії нотаріально завірених заяв від 05.05.2017 року ТОВ «ГУКІВ АГРО» та ТОВ «НОВАГРОС» про  відмову від  земельної ділянки комунальної власності площею 4,4268 га кадастровий  номер 6123055100:02:007:0854 по вул. І.Богуна, 8, Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.08.2017 року на ТОВ «Мрія фармінг Галичина»,  Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 102692035, дата формування 06.11.2017 р.),  Козівська селищна рада відмічає наступне:

 • власником нежитлових будівель, що знаходяться по вул. І.Богуна,8 в смт Козова є ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА»;
 • вищевказані будівлі розташовані на земельній ділянці площею 4,4268 га, кадастровий номер 6123055100:02:007:0854 , цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка перебуває у комунальній власності Козівської селищної ради, номер запису про право власності: 6982093, реєстраційний номер об’єкта 452459361230;
 • на земельну ділянку площею 4,4268 га, кадастровий номер 6123055100:02:007:0854 укладено договір оренди від 31.12.2015 р. з ТОВ «РОКМАР» , право оренди земельної ділянки за орендарем відсутнє в державному реєстрі речових прав;
 • відповідно до пункту 38 договору оренди від 31.12.2015 р. підставою припинення дії договору є набуття іншою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на земельній ділянці;
 • згідно статті 120 Земельного кодексу України якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача;
 • підставою припинення права користування земельною ділянкою відповідно до статті 141 Земельного кодексу України є набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
 • статтею 7 Закону України «Про оренду землі» встановлено: до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку;
 • статтею 31 Закону України «Про оренду землі» визначено, що підставою припинення договору оренди є набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

 

        На підставі вищенаведеного та керуючись Законом України «Про оренду землі», Земельним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Козівська селищна рада

 

                                                   В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки площею 4,4268 га, що розташована в смт Козова по вул. І.Богуна, 8, кадастровий номер 6123055100:02:007:0854  укладеного 31.12.2015 р. між Козівською селищною радою та товариством з обмеженою відповідальністю «РОКМАР».
 2. Передати товариству з обмежено відповідальністю «МРІЯ ФАРМІНГ  ГАЛИЧИНА» в оренду земельну ділянку комунальної власності площею 4,4268 га, що розташована в смт Козова по вул. І.Богуна, 8, кадастровий номер 6123055100:02:007:0854  терміном на 5 років .
 3.   За погодженням сторін встановити орендну плату в розмірі 3 % від розрахункової нормативно грошової оцінки земельної ділянки, яка становить 5 753 670 грн. 66 коп. ( п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят три тисячі шістсот сімдесят гривень 66 коп.)

 

 

 

      

 1. Зобов’язати ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ  ГАЛИЧИНА» :

         4.1.Зареєструвати право оренди землі в місячний термін з часу прийняття даного рішення та виконувати обов’язки орендаря відповідно до статті 96 Земельного кодексу України.

        4.2. Річну орендну плату в розмірі 172610,12 грн. вносити щомісячно в сумі 14384, 18 грн.  (чотирнадцять тисяч триста вісімдесят чотири грн. 18 коп.) до 25 числа поточного місяця на розрахунковий рахунок Козівської селищної ради ГУДКСУ в Тернопільській області р/р 33218812700283 МФО 838012 код 04525573 орендна плата за землю 18010600 з урахуванням індексів інфляції.

 1. Доручити Козівському селищному голові Адамів Ярославу Богдановичу підписати договір оренди.
 2.    Рішення Козівської селищної ради від 17.08.2017 року № 711 визнати таким, що втратило чинність.

 

 

 

 

 

Козівський  селищний голова                                 Адамів Я.Б.

 

 

 

КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Перше  засідання

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від  вересня 2017 року  № 

 

Про затвердження Порядку виявлення,    

взяття на облік, збереження та використання

безхазяйного майна, визнання спадщини

відумерлою   та  прийняття такого майна

у комунальну власність  територіальної

громади смт Козова 

    З метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження, використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова, відповідно до статей 335, 1277 Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 25, 26, 29, 40, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Козівська селищна рада

 

                                                 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова (додаток № 1). 
 1. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2). 
 1. Депутатам Козівської селищної ради , а також громадянам селища , по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому селищної ради. 
 1. Дане рішення довести до відома населення смт Козова та оприлюднити на офіційному вебсайті Козівської селищної ради та на дошці оголошень в адміністративного будинку селищної ради по вул. М.Грушевського, 32. 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Козівської селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва, торгівлі та побуту та агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля.

 

                         Козівський

                  селищний голова                                          Адамів Я.Б.

 

 

Додаток № 1

до рішення Козівської селищної ради

від  вересня 2017 р.  №

 

 

ПОРЯДОК

 виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова

 

 1. Загальні положення 

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки;

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Козівська селищна рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

     1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Козівської селищної ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є  виконавчий комітет Козівської селищної ради.

Прийняті органом управління  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення,

ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами селищної ради.

 

 1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 

2.1. Фізичним  та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території смт Козова майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління .

    2.2. Виконавчий комітет  Козівської селищної ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органів державної реєстрації прав, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Виконавчим комітетом Козівської селищної ради або розпорядженням Козівського селищного голови при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається:

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта.

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Козівської селищної ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, виконавчий комітет Козівської селищної ради направляє запит до органів державної реєстрації прав та/або до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду   придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління. 

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виконавчий комітет  Козівської селищної ради  звертається до органів державної реєстрації прав.

2.6. Виконавчий комітет Козівської селищної ради  після взяття на облік безхазяйного нерухомого майна протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради та в районній газеті «Вільне слово» про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

2.7. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.8. Виконавчий комітет Козівської селищної ради  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

-до органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян - щодо підтвердження факту смерті;

-до органів державної реєстрації прав власності - щодо державної реєстрації прав  власності на об’єкт нерухомого майна,

-до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ;

 -до інших у разі потреби.

Виконком Козівської селищної ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади смт Козова  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

 1. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на орган управління .

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Козівської селищної ради звіти про стан та використання речі. Козівська селищна рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.6. Протягом одного року з моменту взяття на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини до моменту визначення його власника дозволяється надавати його у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

3.7. Передача у тимчасове користування нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення Козівської селищної ради або виконавчого комітету .

3.8. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

3.9. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Козівської селищної ради не відшкодовуються.

3.10. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.11. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, взятого на облік органом державної реєстрації прав.

 

 1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини  до комунальної власності територіальної громади смт Козова 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова на чергову сесію Козівської селищної ради готується відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади смт Козова орган  управління подає заяву до органів державної реєстрації прав для здійснення реєстрації права власності на це майно за територіальною громадою смт Козова, в особі Козівської селищної ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органах державної реєстрації прав та прийнятого до комунальної власності  територіальної громади смт Козова  безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

 1. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності територіальної громади смт Козова за рішенням суду 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

 1. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади м. Кілія. 

6.1. Козівська селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади смт Козова не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Козівською селищною  радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади смт Козова та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

 1. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий

комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у користування.

 

 1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень 

8.1. Взяття на баланс рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади смт Козова та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Козівської селищної ради. 

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

          Секретар селищної ради                          Смерека С.В 

 

Додаток № 2

до рішення Козівської селищної ради

від вересня 2017 р. №

 

 

СКЛАД

постійно діючої комісії

з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини

на території Козівської селищної ради

 

Голова комісії

Лозінський Л.П.            – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

заступник голови комісії 

Михайлів М.П.             – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

секретар комісії

Оснік О.В.                     – спеціаліст І категорії  з питань ведення бухгалтерського обліку;

 

  члени комісії:

Смерека С.В.                – секретар Козівської селищної ради;

Прийдун О.І.                – спеціаліст І категорії з правових питань;

Амброз Я.М.                – начальник Козівського районного бюро технічної інвентаризації (за згодою);

Пашковська І.І.             – член виконавчого комітету Козівської селищної ради;

Добровольський Я.А.        – голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, підприємництва,         торгівлі та побуту;

Бучак В.Б.                             – голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, комунального господарства, земельних         відносин, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони довкілля.

  

Секретар селищної ради                                                Смерека С.В.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення селищної ради «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова»

 

Назва регуляторного акта: проект рішення селищної ради «Про затвердження  Порядку  виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади смт Козова” .

 

Регуляторний орган: Козівська селищна рада.

 

Розробник документа: Козівська селищна рада 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом регулювання :

 

         Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України майно може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщено та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, така річ за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

         Відповідно до ст. 1277 ЦК України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою; заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме, вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини.

           Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

           Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органу місцевого самоврядування смт Козова щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

           Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна та відумерлої спадщини, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

 1. Цілі регулювання: 

 -          запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном  та відумерлою спадщиною в смт Козова, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації прав  про взяття на облік виявленого безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини до підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність Козівської селищної ради;

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини;

-          забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

-          сприяння розвитку підприємницької діяльності в смт Козова.

 

         3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

Можливі способи досягнення цілей 

Оцінка способу 

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Узгодження з  чинними регулюваннями       

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України                   

Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.

Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчого комітету та посадових осіб.        

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчого комітету та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  та відумерлої спадщини вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).

Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб  

Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей  регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні. 

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного  управління.

 

 

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

         -   регулювання побудовано відповідно до вимог ЦК України;

         -  після отримання інформації щодо безхазяйного рухомого та нерухомого майна складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Козівської селищної ради;

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

         Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судових витрат за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

 1. Прогнозовані результати прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат. 

Сфера регуляторного впливу          

Вигоди   

Витрати

Козівська селищна рада, Козівське районне бюро технічної інвентаризації, суб’єкти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до селищного бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта. 

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

 Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання            

1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Придбання газети в якій розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості.

Територіальна громада  смт Козова     

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ       

Витрати не прогнозуються

 

 1. Строк дії акта необмежений.

 

 1. Визначення показників результативності.

 

         8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету міністрів України від 25.12.2015р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

         8.2 Ефективність способів досягнення цілей: 

         Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до селищного бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади смт Козова  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

      

         8.3 Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 

 1. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності рішення з використанням визначених показників результативності акта.

 

         У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

               Козівський

         селищний голова                                                          Адамів Я.Б.