КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Третє  засідання

 РІШЕННЯ

 

від  13 серпня 2015 року  №   1485

 

Про затвердження Програми та Положення

про надання матеріальної допомоги учасникам

і постраждалим учасникам антитерористичної

операції та членам їх сімей, мобілізованих,

добровольців на службі в ЗСУ,

а також членам сімей загиблих під час здійснення

АТО – жителям смт Козова на 2015-2016 роки

 

                  Розглянувши та обговоривши  Програму та Положення про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015-2016 роки, з метою фінансової підтримки учасників і постраждалих учасників антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО жителів смт Козова, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Козівська селищна рада

 В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015-2016 роки  (додається на двох аркушах).

        2. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015-2016 роки  (додається на двох аркушах).

                             Козівський

                       селищний голова                                     Вацлавський П.Ю.

 

Скобляк І.Р.                                                                                                                             

Прийдун О.І.

Пітка М.В.

 


                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Козівської селищної ради

від 13 серпня 2015 року № 1485 

ПРОГРАМА 

про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015 – 2016 роки 

Вступ  

            Програма про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015 – 2016 роки (надалі – Програма) – це програма на місцевому рівні з метою фінансової підтримки козівчан, яких мобілізовано, чи пішли добровольцями в Збройні Сили України (надалі ЗСУ) в тому числі в зону проведення антитерористичної операції (надалі – АТО) та членів їх родин, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей; членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо. У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, які беруть участь в АТО, та допомоги переліченим вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО. Це зокрема, матеріальна підтримка призовників, мобілізованих та добровольців, які призвані на службу в ЗСУ, яких скеровують у зону АТО; допомога постраждалим під час проведення АТО; допомога родинам загиблих під час проведення АТО тощо. Програма діє у 2015 – 2016 роках. 

І. Мета та завдання Програми 

            Метою Програми є підвищення фінансового стану мобілізованих, добровольців, призовників у ЗСУ козівчан, які беруть участь у АТО, постраждалих  учасників АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, в тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в АТО, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО, тощо) та членів сімей загиблих в зоні АТО, проживання (перебування) яких зареєстровано в смт Козова. 

            Для досягнення мети передбачається надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам АТО  та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова за рахунок коштів селищного бюджету та інших коштів, які не заборонені чинним законодавством України.

 ІІ. Строки виконання Програми 

            Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2015 – 2016 років. 

ІІІ. Очікувані результати 

1. Посилення матеріальної підтримки учасникам і постраждалим учасникам АТО та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ,  а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – мешканців смт Козова. 

2. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців. 

3. Зростання довіри до місцевої влади. 

ІV. Фінансове забезпечення Програми  

             Фінансування Програми у частині надання матеріальної допомоги здійснюється за рахунок видатків загального фонду селищного бюджету, передбачених на 2015 – 2016 роки та інших коштів, які не заборонені чинним законодавством України.

 

                                                  Секретар 

                                        селищної ради                                              Скобляк І.Р.

 

 


 

                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Козівської селищної ради 

від 13 серпня 2015 року № 1485 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції (АТО) та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015 – 2016 роки 

 1. Положення про надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі в ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО – жителям смт Козова на 2015 – 2016 роки (надалі – Положення) визначає порядок надання матеріальної допомоги учасникам і постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в АТО; тривалої хвороби, пов’язаної з участю в антитерористичній операції, тощо) та членам сімей загиблих під час здійснення АТО, місце проживання (перебування) яких зареєстровано у смт Козова. 

 2. Для отримання матеріальної допомоги учасник, постраждалий учасник АТО або члени їх сімей, мобілізовані, добровольці на службі в СЗУ, а також члени сімей загиблих під час здійснення АТО подають заяву. 

 3. До заяви додаються такі документи: 

3.1.Копія паспорта ( перші дві сторінки та сторінка з відміткою реєстрації місця проживання); 

3.2.Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган держаної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

3.3.Копії з документів (довідки, листи та інші письмові документи), які видані уповноваженими органами (зокрема Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі – уповноваженні органи) та підтверджують факт призвання на військову службу в ЗСУ,  зокрема в зону проведення АТО, поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в АТО ( у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в АТО чи під час підготовки до відправки у зону АТО, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО, тощо); 

3.4.Інформації про рахунок у банківській установі – у разі виплати матеріальної допомоги через банківську установу. 

 4. У разі смерті учасника АТО допомога виплачується членам сім’ї. 

4.1.До заяви від члена сім’ї загиблого про виплату грошової допомоги додаються такі документи:

-          копія свідоцтва про смерть; 

-          копія документа, що підтверджує факт участі загиблого в зоні АТО; 

-          копія сторінок паспорта отримувача допомоги; 

-          копія ідентифікаційного номера отримувача допомоги; 

-          довідка про склад сім’ї загиблого; 

-          копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам загиблого); 

-          копія свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині загиблого); 

-          копія свідоцтва про народження дитини (для виплати допомоги дітям загиблого). 

 5. Розгляд заяв постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час здійснення АТО про надання матеріальної допомоги здійснює селищна комісія по наданню матеріальної допомоги сім’ям, члени яких беруть участь у антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областяхУкраїни, яка створена рішенням селищної ради від 24 лютого 2015 року № 1353. 

 6, Розмір допомоги учасникам і постраждалим учасникам АТО та членам їх сімей, мобілізованих, добровольців на службі ЗСУ, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО визначає комісія у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника у розмірі до 8000,00 (вісім тисяч) гривень. 

 7. Розмір допомоги членам сім’ї загиблого в зоні проведення АТО становить 10000,00 (десять тисяч) гривень. 

 8. При розгляді заяв про надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, комісія обов’язково враховує акти обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей. 

 9. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом. 

 10. Підставою для здійснення виплати матеріальної допомоги є рішення виконавчого комітету селищної ради, рішення селищної ради про надання матеріальної допомоги. 

 11. Матеріальна допомога надається на рік: 

-          при першому зверненні в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

-          при наступному зверненні в розмірі, яка визначається потребою заявника, але не більше 7000,00 (сім тисяч) гривень. 

 12. Виплату матеріальної допомоги здійснює селищна рада за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті. 

 13. Допомога, що належала її одержувачу (постраждалому учаснику АТО) і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, за умови подання ним відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті. 

 14. До членів сім’ї померлого учасника АТО належать мати (батько), дружина (чоловік), інша особа, яка на момент смерті була зареєстрована з ним.

                                          Секретар

                                  селищної ради                                               Скобляк І.Р. 

 


  

 КОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Тернопільська область

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Шосте  засідання

РІШЕННЯ 

від  24 лютого  2015  року  №  1361

 

Про підтримку Постанови

Верховної Ради України щодо звернення

до світової спільноти про визнання

Російської федерації державним агресором 

              Розглянувши та обговоривши звернення Козівської районної державної адміністрації від 09.02.2015 року № 02-76/01-20 щодо доручення Адміністрації Президента України та листа Тернопільської обласної державної адміністрації щодо проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, Постанову Верховної Ради України від 27.01.2015 року № 129-VІІІ “Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи , Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою — агресором, керуючись статями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А  : 

       1. Підтримати Звернення Верховної ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи , Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою — агресором (текст заяви додається на двох аркушах).                

                 2. Розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Козівської селищної ради. 

                                      Козівський

                             селищний голова                                  Вацлавський П.Ю.

 

 


 

ЗВЕРНЕННЯ
до Організації Об’єнаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором

             Україна залишається об’єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює, серед іншого, і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак.
             Менш ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій підтримуваних Росією терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі загинуло понад 50 мирних громадян України.
             Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що обстріл Маріуполя був здійснений з підконтрольної терористами території, а логіка трагічних подій свідчить, що це — спланована кривава провокація, спрямована на залякування мирного населення. Ці трагічні події підтверджують, що Росія і підтримувані нею терористи не бажають виконувати Мінські домовленості, які на сьогодні залишаються єдиною міжнародно визнаною основою для мирного врегулювання.
            Від початку агресії наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація систематично порушує загальновизнані норми міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу. Цинізм кремлівської агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному рівні, перетворює вбивство безневинних мирних громадян на звичне повсякденне явище. Очевидно є причетність Росії до таких терактів, як збиття цивільного пасажирського літака рейсу МН17, трагедій у Волновасі, Донецьку та Маріуполі.
             Попри злагоджені дипломатичні зусилля в Женевському, Нормандському та інших форматах, Росія не виконує своїх зобов’язань щодо дотримання загальновизнаних норм міжнародного права та вже досягнутих домовленостей. Так, Крим залишається окупованим, а вимоги демократичної спільноти щодо припинення агресії, постачання зброї, техніки та живої сили терористам ігноруються Кремлем. Добрі наміри залишати двері відкритими для діалогу з керівництвом Російської Федерації лише провокують нові криваві терористичні акти в Україні.
              У зв’язку з цим, беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 “Визначення агресії” від 14 грудня 1974 року, Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором та закликає міжнародних партнерів України:

не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України;

визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані “ДНР” і “ЛНР” визнати терористичними організаціями;

посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів (санкцій), щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконувати у повному обсязі усі пункти Мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, звільнити усіх заручників та незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України, включаючи члена постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Надію Савченко;

обмежити повноваження російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи доти, доки Російська Федерація не припинить ігнорувати міжнародні демократичні спільноти;

надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб і сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на Донбасі.

            Закликаємо міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти України, окупації її території і посилити вимоги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів України, запобігши створенню небезпечного прецеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та системи безпеки, що склалися після Другої світової війни.